Władze Gminy Nielisz.

Wojt_Gminy_Nielisz_Adam_Wal

Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz

Piotr Pyś
Sekretarz Gminy

Alicja Kozak – Krzyżanowska
Skarbnik

Krzysztof Komajda
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz