Władze Gminy Nielisz.

Wojt_Gminy_Nielisz_Adam_Wal

Adam Wal Wójt Gminy Nielisz

Piotr Pyś Sekretarz Gminy

Alicja Kozak - Krzyżanowska Skarbnik

Krzysztof Komajda Przewodniczący Rady Gminy Nielisz