INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ WAPNOWANIE

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ Wójt Gminy Nielisz informuje , że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Beneficjentami końcowymi Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:1) wapna nawozowego […]

Komunikat w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz.

Komunikat w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz. Wójt Gminy Nielisz informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował o zagrożeniu suszą na poziomie gminy Nielisz . Aktualnie suszą na terenie gminy (07 okres raportowania) dotknięte są uprawy; zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno , krzewów owocowych oraz roślin strączkowych na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek słabo gliniasty). Na glebach II kategorii glebowej (piasek gliniasty lekki, piasek […]