Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Nielisz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nielisz w roku 2019 r. […]

smieci sortownie

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W NASZEJ GMINIE

Czy wrzucając do pojemnika na odpady papier, butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe puszki – pamiętamy o tym, że wyrzucamy cenne surowce wtórne, które mogą być odzyskane i wykorzystane? Czy pamiętamy, że surowce te po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i jeżeli trafią na składowisko, to zanieczyszczą środowisko? Sposobem na odzyskanie przydatnych […]