Komunikat w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz.

Komunikat w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz. Wójt Gminy Nielisz informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował o zagrożeniu suszą na poziomie gminy Nielisz . Aktualnie suszą na terenie gminy (07 okres raportowania) dotknięte są uprawy; zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno , krzewów owocowych oraz roślin strączkowych na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek słabo gliniasty). Na glebach II kategorii glebowej (piasek gliniasty lekki, piasek […]