prawy

Gabinet weterynaryjny

                    Lekarz weterynarii: Rafał Belniak Krzak 94, 22-413 Nielisz   – Badanie USG : klacze , krowy – Badania bakteriologiczne (mleka) – Usługi weterynaryjne w szerokim zakresie tel. 502 038 534 tel. 663 900 755      

pomoc

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/2012 Rady Powiatu w Zamościu z dn. 27.06.2012r., od dnia 01.09.2012n na terenie powiatu zamojskiego funkcjonuje Ośrodek ‚Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 3B. Do Ośrodka przyjmowane są osoby z terenu powiatu zamojskiego.         Pomoc Ośrodka kierowana jest przede wszystkim do: osób z problemami emocjonalnymi, osób i rodzin dotkniętych przemocą domową, małżonków znajdujących się w kryzysie, osób po utracie najbliższego członka rodziny, osób z myślami […]

pdf

Dokumenty

   Z G Ł O S Z E N I E   Zamiaru usunięcia drzewa/drzew           WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów  Zasady wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Zmiany w przepisach dotyczące wycinki drzew Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Gospodarka Odpadami   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   (by móc edytować formularz otwórz w programie Adobe Reader)   Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu […]