plakat a3 zamosc

Centrum pomocy interdyscyplinarnej

W ramach projektu z dniem 19 sierpnia rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – filia w Zamościu a  także Terenowy Punkt Pomocy Interdyscyplinarnej w Krasnymstawie. Wsparcie jest bezpłatne i skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin. Nie mamy wystarczających środków na promocję, a zależy nam na tym, by jak najszerzej rozpowszechnić informację o Centrum, by z bezpłatnego wsparcia mogli skorzystać wszyscy potrzebujący, którzy zetknęli się z tym trudnym zjawiskiem przemocy. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc […]