SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż w dniu 30 marca 2014 r. mija termin płatności pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ! Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości ( osoby, które złożyły deklarację ) bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach : 1)za I kwartał do […]