Gospodarka Odpadami

20 postów

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż w dniu 30 marca 2014 r. mija termin płatności pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości ( osoby, które złożyły deklarację ) bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1)za I kwartał do 31 marca danego roku,

2)za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3)za III kwartał do 30 września danego roku,

4)za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Czytaj dalej