GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy Gminy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Gospodarstwo rolne, w której zamieszkuje rodzina prowadząca gospodarstwo rolne klasyfikuje się jako:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY UZYSKALI ZEWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – NA TERENIE GMINY NIELISZ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY UZYSKALI ZEWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – NA TERENIE GMINY NIELISZ   1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn KONTAKT ; tel ; (84) 6821167   2.Wywóz Nieczystości Płynnych Rafał Seroka Borowina 4, 22-417 Stary Zamość KONTAKT ; tel ;513977662   3. Adam Złomaniec WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Nielisz 121 22-413 Nielisz KONTAKT ; tel ; 723774048   4.EKO-TRANS Wywóz nieczystości płynnych Mirosław […]