„CZYSTE POWIETRZE” zapraszamy na spotkanie

Zarys bezpłatnej konferencji CZYSTE POWIETRZE ZIEMI LUBELSKIEJ Na początku chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom gminy co to jest program „CZYSTE POWIETRZE”, a przez to zachęcić i przekonać do skorzystania z dofinansowania. Pokażemy korzyści i zwrócimy uwagę na możliwe problemy związane z poprawną realizacją projektu. Przedstawimy możliwie zrozumiałym językiem co jest głównym celem tego przedsięwzięcia – walka z tzw. niską emisją i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Zapoznamy społeczeństwo z siedmioma krokami do skutecznego pozyskania dofinansowania, a przez to pomożemy […]

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ WAPNOWANIE

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ Wójt Gminy Nielisz informuje , że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Beneficjentami końcowymi Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:1) wapna nawozowego […]