„CZYSTE POWIETRZE” zapraszamy na spotkanie

Zarys bezpłatnej konferencji CZYSTE POWIETRZE ZIEMI LUBELSKIEJ Na początku chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom gminy co to jest program „CZYSTE POWIETRZE”, a przez to zachęcić i przekonać do skorzystania z dofinansowania. Pokażemy korzyści i zwrócimy uwagę na możliwe problemy związane z poprawną realizacją projektu. Przedstawimy możliwie zrozumiałym językiem co jest głównym celem tego przedsięwzięcia – walka z tzw. niską emisją i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Zapoznamy społeczeństwo z siedmioma krokami do skutecznego pozyskania dofinansowania, a przez to pomożemy […]