azbest 600x400 2 nabór

Usuń azbest bezpłatnie !!!

Szanowni Państwo, informujemy o II naborze Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji zakończy się w dniu 30.11.2018 r.