Gmina Nielisz, położenie i informacje ogólne

  Gmina Nielisz położona jest na północno – zachodniej części Kotliny Zamojskiej (Padołu Zamojskiego), która to tworzy rozległe obniżenie odwadniane przez rzeki Por, Wieprz, Łabuńkę. Cechą charakterystyczną Padołu Zamojskiego jest występowanie największego w Polsce średniego usłonecznienia – około 50% dni słonecznych w roku oraz duże połacie lasów. Panorama doliny Wieprza w zimie.. (883 KB) Gmina […]