smieci sortownie

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W NASZEJ GMINIE

Czy wrzucając do pojemnika na odpady papier, butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe puszki – pamiętamy o tym, że wyrzucamy cenne surowce wtórne, które mogą być odzyskane i wykorzystane? Czy pamiętamy, że surowce te po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i jeżeli trafią na składowisko, to zanieczyszczą środowisko? Sposobem na odzyskanie przydatnych do recyklingu odpadów jest ich selektywne zbieranie, czyli gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów:   PAPIER ( worek koloru […]

Bezpieczni bez azbestu

Zaczynamy realizację działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z azbestem  * Film edukacyjny:https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be [1]        * Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk [2] Zachęcamy również do polubienia niniejszych filmów i udostępnieniaw sieci Facebook wykorzystując poniższy link: https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie/videos/2361988077393101/

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej — art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).