Konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

WOP.524/2019 Nielisz 25.03.2019 Ogłoszenie Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r poz. 450 z póź zm.) Wójt Gminy Nielisz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2019 r zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 60 000,00 […]