Usuwamy azbest bezpłatnie

Usuń azbest bezpłatnie!!! Szanowni Państwo, Informuje się mieszkańców gminy Nielisz, że w dniach 06.05.2019 r. – 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Nielisz prowadzony będzie III nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu […]

Nabór wniosków na OZE

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że dnia 26.03.2019 r. został ogłoszony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na rok 2019, z którego wynika, że Urząd Marszałkowski planuje ogłosić konkurs w miesiącu lipcu na działanie 4.1 wsparcie wykorzystania […]