Komunikat w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz.

Komunikat

w sprawie wystąpienia suszy na terenie gminy Nielisz.

Wójt Gminy Nielisz informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował o zagrożeniu suszą na poziomie gminy Nielisz .

Aktualnie suszą na terenie gminy (07 okres raportowania) dotknięte są uprawy; zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno , krzewów owocowych oraz roślin strączkowych na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek słabo gliniasty).

Na glebach II kategorii glebowej (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty mocny) kryterium suszy przekroczone zostało dla krzewów owocowych.

Wg powyższego raportu na glebach III kategorii glebowej (glina lekka i glina lekka pylasta) oraz IV kategorii glebowej (glina średnia , średnia pylasta i glina ciężka) kryterium suszy nie zostało przekroczone.

W związku z powyższym rolnicy , u których wystąpiły szkody w uprawach wskazanych w niniejszym raporcie przy uwzględnieniu kategorii gleb występujących na tym obszarze mogą składać oświadczenia o strukturze upraw i poniesionych szkodach (zał nr 1 ).

Oświadczenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Nielisz( sekretariat , pok. nr 16 ).

Informacja dotycząca składanych oświadczeń dotyczących szkód w uprawach rolnych :

Powierzchnia upraw wskazanych w oświadczeniu o strukturze upraw i poniesionych szkodach ( zał nr 1 ) musi być zgodna ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. Wskazane jest by wraz z ww oświadczeniem , każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 , który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR – zakładka eWniosekPlus . W przypadku gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – można zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu .

Jeżeli w gospodarstwie rolnym występuje obsada zwierząt gospodarskich do oświadczenia o strukturze upraw i poniesionych szkodach / załącznik nr 1 / należy dołączyć oświadczenie produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach/załącznik nr 2/ .

Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal

Strona z aktualnym raportem dotyczącym suszy na terenie gminy Nielisz

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0620072/

Do pobrania :

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *