smieci sortownie

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W NASZEJ GMINIE

Czy wrzucając do pojemnika na odpady papier, butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe puszki – pamiętamy o tym, że wyrzucamy cenne surowce wtórne, które mogą być odzyskane i wykorzystane? Czy pamiętamy, że surowce te po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i jeżeli trafią na składowisko, to zanieczyszczą środowisko?
Sposobem na odzyskanie przydatnych do recyklingu odpadów jest ich selektywne zbieranie, czyli gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów:

 

PAPIER

( worek koloru niebieskiego)

SZKŁO BEZBARWNE ( worek koloru białego )

SZKŁO KOLOROWE

( worek koloru zielonego )

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

( worek koloru żółtego )

WRZUCAMY

opakowania z papieru lub tektury,

gazety, czasopisma, katalogi,prospekty,

foldery, papier szkolny i biurowy ,

książki, zeszyty,

torebki papierowe, papier pakowy

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

plastikowe opakowania po napojach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki,worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach(sokach), puszki z blachy stalowej po żywności(konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach-wielomateriałowe odpady opakowaniowe, opakowania po chemii gospodarczej,kosmetykach(np.szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

NIE WRZUCAMY

papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety

szkło żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, termometry, strzykawki, monitory, lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra, witraże, fajans, porcelana, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian

WAŻNE!

Zadbaj żeby makulatura nie była mokra,tłusta i zabrudzona aby razem z papierem do worka nie trafiały żadne zanieczyszczenia mechaniczne(np.tekstylia,szkło,piasek,zmieszane odpady komunalne),chemiczne ( np. kleje i farby), usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

Usuń z opakowań pozostałość zawartości-dokładne mycie nie jest konieczne,

nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

Zgnieć tworzywa sztuczne ( butelki PET ) przed wrzuceniem do worka i nie zakręcaj zakrętek,wrzuć czyste opakowania – dokładne mycie nie jest konieczne.

Pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane , które nie nadają się do recyklingu i będą przetwarzane w spalarniach. Chodzi m.in. o śmieci zabrudzone, z zawartością, której nie mogliśmy wyodrębnić :

– brudne odpady z papieru, tworzyw sztucznych, szkła

– uszkodzone naczynia ceramiczne ( porcelana, duralex,arcoroc )

– zużyte tekstylia, odzież

– pampersy

– opakowania farmaceutyczne

– folie aluminiowe

Do pojemników na odpady komunalne nie należy wrzucać :

– szkła okiennego i samochodowego, zbrojonego

– zużytych żarówek, świetlówek, kineskopów

– pojemników po smarach, puszek po lakierach i farbach

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w kompostowniach ( np. usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów)

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia.

Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony ( o średnicy max.do 120 cm ) – mieszkańcy mogą przekazać Firmie EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku na zasadzie wystawki przed każdą posesję. Terminy odbioru wymienionych frakcji są podane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

NIE ODBIERAMY OPON ROLNICZYCH I OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Gdy jest źle zagospodarowany lub amatorsko zdemontowany może zanieczyszczać środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ trujące substancje zawarte w mechanizmach urządzeń łatwo wydostają się na zewnątrz.

Firma zajmująca się wywozem odpadów na terenie Gminy Nielisz :

EKO – KRAS SP. Z O.O. W KRAŚNIKU

UL. MARII KONOPNICKIEJ 27 D

23-210 KRAŚNIK

e-mail : eko-kras@wp.pl

www.ekokras.pl

tel.(81) 825-59-66

kom. 500 140 873

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *