GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy Gminy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne

Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”.

Gospodarstwo rolne, w której zamieszkuje rodzina prowadząca gospodarstwo rolne klasyfikuje się jako:

    1. Nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.

    2. Część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych.

W związku z pkt. 2 odpady powstające w tej części gospodarstwa rolnego są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie zamieszkania ludzi.

Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nielisz jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik tel. 500140873

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *