Informacja dla osób , którzy złożyli wnioski o dofinansowanie na usunięcie azbestu z nieruchomości

Na podstawie przesłanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Regionalne Biuro Projektu informacji zawiadamiamy , że rozpoczęcie prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego planowany jest po 17 września 2018 r.
Przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji związany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018 na terenie województwa lubelskiego”
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi niezwłoczne podpisanie umów z wykonawcami zajmującymi się usuwaniem wyrobów azbestowych, którzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usunięcia odpadów
azbestowych z posesji.

Wójt Gminy Nielisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *