smieci

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

smieciPrzypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż w dniu 30 marca 2015 r . mija termin płatności pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

 

 

 

 

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości ( osoby, które złożyły deklarację ) bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1)za I kwartał do 31 marca danego roku,

2)za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3)za III kwartał do 30 września danego roku,

4)za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Wpłat należy bez dodatkowego wezwania dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji:

37 9628 0007 2001 0000 0013 3001 lub gotówką w BS Nielisz z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata. Wpłat można również dokonywać u sołtysów.

17 zł/ (od gospodarstwa domowego za każdy miesiąc) – opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

34 zł (od gospodarstwa domowego za każdy miesiąc) – opłata za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny

7 zł/ ( od osoby za każdy miesiąc ) – opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

14 zł/ ( od osoby za każdy miesiąc ) – opłata za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *