smieci sortownie

Zmiana do metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

smieci sortownieSzanowni Państwo !

Urząd Gminy Nielisz informuje, iż Rada Gminy Nielisz uchwałą Nr XXXII/172/13 z dnia 12.12.2013r. wprowadziła zmianę do metody naliczania opiaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Nielisz, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub będzie stanowić jedną stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

 Przyjęte przez Radę Gminy miesięczne stawki opłat przedstawiają się następująco:

1. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynoszą:

      7 zł miesięcznie od osoby lub

        17 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynoszą:

        14 zł miesięcznie od osoby lub

        34 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zmianą stawki prosimy o złożenie korekty deklaracji w celu zmiany wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (deklaracje są do pobrania w tutejszym Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej : www.nielisz.pl .

Deklaracje można złożyć przez Internet. Jednak dla skutecznego złożenia deklaracji przez Internet niezbędnym jest jej podpisanie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Nielisz w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu 84 63 127 27 wewnętrzny 28.

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Nielisz w pokoju nr 6.

Opłatę należy bez dodatkowego wezwania wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz w B.S. w Nieliszu nr konta: 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001. B. w Nieliszu nie pobiera żadnych opłat od wpłat na rachunki bankowe gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *