pdf

Dokumenty

 

 pdfZ G Ł O S Z E N I E   Zamiaru usunięcia drzewa/drzew          word

pdfWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów word

pdfZasady wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

pdfZmiany w przepisach dotyczące wycinki drzew

pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego

Gospodarka Odpadami


 

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   (by móc edytować formularz otwórz w programie Adobe Reader)

 

pdfWarunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pdfWNIOSEK o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  word 

pdfUchwała Rady Gminy Nielisz

 

 

                                                  Ochrona Środowiska


 pdf

 

 

 Działalność Gospodarcza


 

pdf Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

pdf wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

pdf Podanie o pomoc

 pdf wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

pdf wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

pdf wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 

 

 

 Oświata


pdf Inoformacje o udzielaniu stypendium szkolnego

 

pdfWniosek o udzielenie stypendium

 Referat Inwestycji


pdf

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

pdfWniosek o dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków z terenu Gminy Nielisz

pdfWniosek o zatwierdzenie podzuiału działki


pdfWniosek o podanie warunków przyłącza wodociągowego


pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pdf

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

 

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania

 

pdfWniosek wypis wyrys.pdf

  Urząd Stanu Cywilnego


 pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *